April 24 2017 0Comment

Un pas endavant: PASSIVHAUS, l’estalvi energètic en les nostres construccions

Passivhaus - Img 1 El passat mes de març l’empresa Llorens Construccions, en el seu afany d’estar al corrent de les últimes novetats en tema d’estalvi energètic, va participar, juntament amb altres col·laboradors del sector de la construcció, al curs Passivhaus TRADESPERSON. L’objectiu d’aquestes sessions va ser formar professionals del sector de la construcció (directors d’execució, caps d’obra i contractes de construcció) per poder executar edificis de consum energètic quasi nul, sota l’estàndard Passivhaus.

 

 

 

Què vol dir Passivhaus?

Passivhaus fa referència al concepte d’edificis de consum d’energia quasi nul (NZEB) aprovat per la Directiva Europea 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis. Cada cop més, és important construir cases amb elevats nivells de confort interior mantenint un consum energètic molt baix, contribuint així a un important estalvi en la factura energètica.

Aquest estàndard està basat en uns criteris de disseny que permeten l’aprofitament de l’energia i la llum natural durant l’hivern i la minimització de la incidència solar durant l’estiu. Així mateix, les altes exigències tècniques i constructives contribueixen a l’excel·lent condicionament tèrmic conservant tot el calor absorbit a l’hivern i dissipant-lo a l’estiu.

L’objectiu doncs, és evitar el que es coneix com a “hipoteca energètica”, degut al pes que van guanyant en el pressupost familiar els continus augments de preus de l’energia.

 

Coneixements adquirits

Passivhaus - Img 3

El curs constava de múltiples continguts: introducció a l’estàndard Passivhaus, assaig Blowerdoor, aïllament tèrmic i construcció sense pons tèrmics, càlculs simplificats de l’estalvi energètic, sistema de ventilació controlada en edificis de baix consum, etc..

 

Podeu veure l’assaig Blowerdoor que es va realitzar en una obra passiva de l’arquitecte Sergi Gargallo, d’Estudis SgARQ al següent enllaç BLOWERDOOR.

 

 

Passivhaus, el present de l’eficiència energètica en construcció

Passivhaus no és el futur, sinó  el present per un model d’edificació respectuós amb el medi ambient, saludable, confortable i sostenible i per tant volem donar un pas endavant i implicar-nos en a l’estalvi energètic de les nostres construccions, ja que creiem que aquest aspecte és fonamental  i beneficiós per a tots els nostres clients, a curt i llarg termini.

 

 

Write a Reply or Comment