Nou projecte en marxa: rehabilitació Enerphit

Com ja hem explicat més d’un cop en el nostre blog, Passivhaus fa referència al concepte d’ediEnerphit logoficis de consum d’energia quasi nul (NZEB) aprovat per la Directiva Europea 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis. Aquest estàndard està basat en uns criteris de disseny que permeten l’aprofitament de l’energia i la llum natural durant l’hivern i la minimització de la incidència solar durant l’estiu. Així mateix, les altes exigències tècniques i constructives contribueixen a l’excel·lent condicionament tèrmic conservant tot el calor absorbit a l’hivern i dissipant-lo a l’estiu.

El seu equivalent en el cas de la rehabilitació d’edificis seria la certificació EnerPHit. En aquests casos, mitjançant l’ús de sistemes i components Passivhaus en aquests edificis s’aconsegueix una millora considerable en el confort tèrmic interior, durabilitat de l’estructura, rendibilitat i ús d’energia durant la seva vida útil

Com es pot certificar una vivenda com Enerphit?

S’ha de complir un dels dos criteris:

  • En base al requisit de demanda de calefacció

formula

  • En base als requisits dels components individuals de l’edifici: s’ha de demostrar que tots els elements i productes rellevants compleixen els criteris que el Passivhaus Institute ha especificat per la seva certificació. En cas que siguin productes no certificats s’haurà de proporcionar proves dels criteris aconseguits.

En aquest link es pot veure el detall del càlcul de criteris.

Per què es rehabilita segons el criteri Enerphit?

La resposta més senzilla és perquè es redueix considerablement la hipoteca energètica, sense haver de dependre les fluctuacions dels preus de l’energia. Aquestes rehabilitacions estan preparades para estalviar fins un 75% del consum d’energia.

La rehabilitació Enerphit supera a la rehabilitació tradicional en l’estalvi energètic però també aporta altres beneficis a l’habitatge

  • Gràcies als sistemes mecànics de ventilació d’alta eficiència energètica, l’aire interior dels habitatges és de gran qualitat inclús en aquelles situades en ple centre de la ciutat.
  • Són llars lliures de condensació (no es produiran floridures).
  • Son habitatges ben aïllats, tant tèrmicament com acústicament, protegint-los del clima exterior y dels sorolls.
  • És un habitatge més confortable durant tot l’any.

I per què es certifica?

Certificant la rehabilitació s’aconsegueix més fiabilitat ja que es garanteix el compliment d’uns estàndards.

Els materials sostenibles i els sistemes utilitzats no són molt diferents dels convencionals, però aquests es basen en una major eficiència energètica basant-se en l’hermeticitat de l’immoble per estalviar en climatització.

Aquest certificat està pensat principalment per construccions ja existents, que no es poden renovar fins arribar a l’estàndard Passivhaus, donat a altres condicions (econòmiques, inabastables com l’orientació de l’edifici,…).

Com optar al certificat EnerPHit? Què és EnerPHit + I?

En principi aquest certificat està pensat únicament per a construccions existents que no puguin renovar-se fins a aconseguir l’estàndard de casa passiva, a causa de condicions econòmiques (falta de rendibilitat) o posades en obra impossibles de realitzar (canviar orientació de l’edifici).

Quan el 25%, o més, de la superfície de la façana es rehabilita amb aïllament tèrmic per l’interior es designa el segell EnerPHit + I.

logos enerphit

Certifiquem EnerPhit

Actualment estem treballant en un projecte de rehabilitació Enerphit a la comarca del Baix Llobregat. Es tracta d’una casa de principis del segle XX, amb parets de pedra i coberta amb bigues de fusta, entre d’altres.

foto 1_bigues

En la fase actual ja s’ha enderrocat tots els envans, paviments, escales existents, arrencat instal·lacions i retirada de runes, deixant només l’estructura inicial de l’habitatge, començant a vestir-la de nou, iniciant la col·locació d’aïllament de soleres. Amb això s’ha demostrat que es pot reduir encara més la pèrdua de calor a través dels elements de construcció adjacents a terra. Aquest aïllament tèrmic pot tenir diferents gruixos, en el nostre cas parlem d’un aïllament tipus XPS de 10cm en soleres i façanes, i de 20cm en coberta.

 XPSDiferents gruixos de Poliestirè XPS

 

regla rotulador

El repte en aquest aïllament serà complir amb la “regla del retolador”, és a dir, mantenir l’envoltant tèrmica sense discontinuïtats de manera que pugui dibuixar-se una línia contínua sense aixecar el retolador. El que es busca amb això és minimitzar els ponts tèrmics partint des del primer moment fins al final de l’aïllament, ja que aquests poden arribar a alterar el comportament energètic del nostre edifici.

Per poder garantir que les feines es porten a terme seguint correctament els criteris necessaris per una futura certificació, comptem amb diversos professionals al nostre abast. Per una banda, tenim entre nosaltres un tècnic certificat com a Tradeperson, que ens assegura que tot s’executa seguint l’estàndard sol·licitat (més informació aquí), i per altre banda comptem amb l’assessoria i auditoria d’un tècnic extern (Designer PH) que ho corrobora mitjançant els càlculs necessaris en les diferents fases d’auditoria.

La nostra previsió és que en uns mesos podrem sol·licitar la certificació Enerphit, amb uns resultats molt per sota dels marcadors obligatoris:

 

Fosalba

És important tenir present que els valors són provisionals i que s’estan ajustant per tal que a partir del sistema de recuperació de calor i amb una bateria de post tractament es puguin cobrir les necessitats tèrmiques interiors en la majoria dels dies de l’any.

 

 

 

Write a Reply or Comment